Klub. šampion Bikwut - Bikvej Jolly Bay

            narozen: 26.10.2012

             matka: Ussuria Lee Hekaba

             otec: ICH. Golden Moon z Dvora Fonovic

           Rodokmen      Výstavy 

           Bonitační karta

                                                      Video - Bikwut

 

                   

            Xennon Star Bohemia Platina

             narozen: 28.7.2014

               matka: MCH. Xinka Bohemia Platina

               otec: CH. Genius Of Sultan Bohemia Platina                 

            Rodokmen